Referenza: 728/1979/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/04/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
CAMILLERI PAUL vs GLANVILLE JOSEPH PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KUNTRATT, INTERPRETAZZJONI TA` - LOKAZZJONI, CLUB - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-BORD LI JIRREGOLA L-KERA - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-QRATI ORDINARJI - LOKAZZJONI, META S-SID IFITTEX PRETEST BIEX JITTERMINA L-KIRJA
Fil-Qosor
Fi kwestjonijiet ta' xoljiment tal-kirja l-kompetenza hi dik tal-Qrati ordinarji u mhux tat-tribunalspecjali u hi l-Qorti li ghandha tezamina u tiddeciedi jekk tabilhaqq l-inkwilin ivvjolax xi kondizzjoni tal-lokazzjoni u konsegwentement jekk iddekadiex mill-kirja.

L-inkwilin li ma juzax il-fond skond id-destinazzjoni tieghu u bhala missier tajjeb tal-familja jonqos mill-obbligi tal-kirja;u dan in-nuqqas jista' jaghti lok ghax-xoljiment tal-lokazzjoni u ghall-izgumbrament konsegwenzjali.

Meta f'kuntratt il-partijiet ma jkunux spjegaw ruhhom car, jew posterjorment ghall-kuntrattjintervjeni avveniment li jkollu bhala konsegwenza kwistjoni li ma tkunx giet preveduta u li hemm bzonn tigi maqtugha, allura l-Qrati jkunu obbligati jinterpretaw il-konvenzjoni; u din ghandha tigi primarjament interpretata skond l-intenzjoni tal-partijiet li jkunu hadu parti fil-kuntratt u li tkuntidher car mill-kumpless tal-konvenzjonijiet.

Bi "club" hu meqjus dak il-lokal fejn il-membri jespletaw l-attivita` taghhom biex jiltaqghu u jirrikrejaw ruhhom.

anke fejn espressament il-ftehim jipprovdi ghal divjet fl-uzu tal-fond lokat - li ma huwiex il-kaz hawnhekk - xorta wahda jekk it-tibdil fl-uzu jkun qed isir bil-konoxxenza u akkwiexxenza tas-sid, dan ma jammontax ghal ksurkontrattwali. Dan ghaliex hu ritenut li patt miftiehem fi skrittura jista' jigi varjat jew rinunzjat bil-kunsens, anke tacitu, tal-partijiet meta l-kitba mhix obbligatorja skond il-ligi.

l-espressjoni "club" hi wahda cara u minghajr rizervi jew restrizzjonijiet. Li jfisser illi l-konvenzjoni ghandha tigi nterpretata skond is-sens letterali taghha. Mhux lanqas ozjuz li jinghad li, stabbilit il-principju nkonkuss, logiku u naturali, li r-rabta tal-konvenzjonijiet titnissel necessarjamentmill-unjoni tal-kunsens tal-kontraenti, il-konsegwenza hija li l-kliem tal-konvenzjoni ghandhom (1)jassumu s-sens li l-partijiet li jkunu ntrabtu jkunu manifestament riedu jaghtuhom, jew jassumu s-sinifikat li (2) l-manjiera komuni ta' l-espressjoni 'per se' tiddetermina, jew (3) il-verita` ta' l-operat tirrikjedi.

Hu principju kardinali f'materja ta' kuntratti illi, sa fejn hu konsentitjew possibbli, it-termini taghhom jigu mharsa. Minn naha l-ohra mhux kull pretest, anke l-aktar wiehed minimali ghandu jservi biex jitwaqqghu kuntratti jew isservi ta' opportunita` lis-sid biex jirrexxindi ftehim meta fil-verita` ma tezistix dik is-serjeta` tali li kapaci torbot u tallaccja kull nuqqas zghir u nsinifikanti mal-fatt ta' l-inadempjenza;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni