Reference: 4/2000

Judgement Details


Date
24/04/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A., CAMILLERI GINO, SCICLUNA DAVID
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs GODFREY LOPEZ
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIFIZA TAL KOAZZJONI - L ARTIKOLU 33 (B) TAL KODICI KRIMINALI
Summary
L-artikolu 33(b) tal-Kodici Kriminali jipprovdi li kull persuna tkun ezenti minn responsabbilta` kriminali jekk fil-waqt tal-att jew tan-nuqqas "kienet imgieghla b'forza barranija li ma setghetx tirrezisti ghaliha".

Din hija dik li fil-ligi nsejhulha d-difiza tal-koazzjoni, coactus bil-latin,bl-ingliz nghidulha coercion, he was coerced; u dan meta persuna tkun kostretta taghmel xi haga b'dan li ma jibqaghlha ebda xelta taghmel xi haga.

Dan l-artikolu tal-ligi mhux intiz biex jippremja, jikkondona, jew jassolvi lill-kodard, lill-bezziegh, lill-gifa, lil dak li l-isforz li kien mistenni minnu f'dik is-sitwazzjoni li kien jinsab fiha, forsi dik il-karika li kellu . jew bil-passili seta' ragonevolment jiehu, kien jista' jiffaccja dik il-forza u jghid le ghaliha. Ghalhekk il-ligi titkellem dwar forza rrezistibbli mhux semplicement li ma rrezistejtx.

Hija l-prosekuzzjonili trid tipprova, anke jekk permezz ta' provi indiretti, l-elementi kollha tar-reat sal-grad li trid il-ligi, u li jekk l-akkuzat jaghzel li jipprova xi haga huwa bizzejjed li jilhaq il-grad tal-probabbli
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info