Reference: 721/1999/2

Judgement Details


Date
07/04/2003
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
BEDINGFIELD GLENN vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, BILANC BEJN LIBERTA` TA` ESPRESSJONI U DRITTIJIET TAL-PRIVAT - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, LIBERTA` TA` ESPRESSJONI - PERSUNAGGI PUBBLICI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, PROTEZZJONI TA` DRITT LI X`AKTARX SER JIGI MIKSUR
Summary
Is-subartikolu (1) ta' l-Artikolu 4 tal-Kap. 319 jitkellem dwar allegazzjoni ta' dak li jkun li xi dritt fondamentali tieghu "x'aktarx ser jigi miksur", izda din l-espressjoni qatt ma giet interpretata, sia fil-kuntest ta' l-imsemmi Artikolu 4 u sia fil-kuntest tad-disposizzjoni analoga fil-Kostituzzjoni, li l-Prim Awla (fil-gurisdizzjoni kostituzzjonali taghha) jew din il-Qorti ghandhom jiddeciedu kwistjonijiet jew fl-astratt jew fl-ipotesi li tavvera ruhha xi kontingenza partikolari. Biex wiehed jista' jallega li "x'aktarx ser jigi miksur" xi dritt fondamentali il-fatti jridu jkunu tali li jistghu jwasslu ragjonevolment ghal stat ta' fatt determinat, liema stat ta' fatt ikun jikkozza ma xiwiehed jew aktar mid-drittijiet fondamentali tal-bniedem.

Filwaqt li huwa veru li, fejn si tratta ta' opinjoni jew "value judgements", il-politici ghandhom jistennew li joqghdu ghal aktar kritika harxa minn nies li ma humiex fil-politika, dan ma jfissirx li huma m'ghandhomx dritt li jipprotegu r-reputazzjoni taghhom bl-istess ligi penali li tipprotegi r-reputazzjoni ta' haddiehor, anki dikpenali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info