Reference: 268/2002

Judgement Details


Date
04/04/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs MIZZI ETIENNE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACCESS GHAL TFAL MINURI, VJOLAZZJONI TA` DIGRIET GHAL
Summary
Is-subinciz (ll) ta' l-Artikolu 338 tal-Kodici Kriminali jipprovdi li jkun hati ta' kontravvenzjonikontra l-ordni pubbliku kull min ".meta ordnat jew ordnata mill-qorti jew kif marbut jew marbuta bil-kuntratt biex jaghti jew taghti access lil wild taht il-kustodja tieghu jew taghha, jirrifjuta jewtirrifjuta li jaghmel jew taghmel hekk minghajr raguni xierqa."

Dan ma jfissirx li kull nuqqas ta' osservanza ta' xi parti minn digriet ta' qorti kompetenti li jkun akkorda l-access jammonta neccessarjament ghal reat. Il-paragrafu (ll) in dizamina ma jitkellimx dwar in-nuqqas ta' osservanza ta' xi kundizzjoni f'digriet ta' access; dak li hu penalizzat b'din id-disposizzjoni huwa biss in-nuqqas, minghajr raguni xierqa, li wiehed jaghti access meta, fost sitwazzjonijiet ohra, jkun gie ordnat li jaghti dak l-access.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info