Reference: 272/2001/1

Judgement Details


Date
01/04/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
LAL HOTI vs DINGLI JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVER TA` KULL SEWWIEQ LI JIRREGOLA S-SEWQAN TIEGHU SKOND IL-KONDIZZJONIJIET U C-CIRKOSTANZI LI JKUN JINSAB FIHOM - KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ PRINCIPALI - KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ SEKONDARJA - KOLLIZJONI, META VETTURA TKUN DIEHLA GO TRIQ SEKONDARJA MINN TRIQ PRINCIPALI - KOLLIZJONI, PROPER LOOKOUT
Summary
Hija regola generali fi kwestjonijiet ta' stharrig ta' responsabbilta' f'habta, li kull sewwieq iridihares zewg regoli ewlenin, jigifieri (a) li jirregola s-sewqan tieghu skond ic-cirkostanzi kollhatal-inhawi fejn ikun (maghduda maghhom il-konfigurazzjoni tat-triq, il-hin u l-kundizzjonijiet atmosferici), u (b) li jzomm attenzjoni (proper look-out) dwar dak li jkun qieghed isehh fil-qrib jew huwa mistenni li jsehh minnufih. Naturalment, meta wiehed jiltaqa' ma' cirkostanza fejn it-toroq ikollhom siwi mhux l-istess, tizdied fuq is-sewwieq li jkun fuq it-triq l-anqas importanti responsabbilta' akbar fil-konfront ta' sewwieq fuq triq aktar importanti.

Ir-regola li s-sewwieq fuq triq sekondarja jitghabba b'izjed responsabbilta' minn sewwieq fuq triq ewlenija li fuqha tal-ewwel ikun hiereg (ghalkemm din ukoll m'hijiex regola inflessibbli), ma tibqax tapplika izjed meta s-sewwieq fuqtriq principali jkun diehel fi triq sekondarja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info