Reference: 1407/1992/1

Judgement Details


Date
28/03/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ANGELONE UMBERTO vs VELLA CHARLES
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, META RAPPORT PERITALI JISTA` JIGI SKARTAT - PROVA, RAPPORT PERITALI
Summary
Il-Qorti ma tistax leggerment tiskarta l-opinjoni tat-tekniku meta l-konkluzjoni tieghu ma tkunx, exArtikolu 681, Kapitolu 12, kontra l-konvinzjoni taghha nfisha. Dan ghaliex il-konvinzjoni kuntrarja taghha kellha tkun ben informata u bazata fuq ragunijiet li gravement ipoggu fid-dubju dik l-opinjoni teknika lilha sottomessa b'ragunijiet li ma ghandhomx ikunu privi mill-konsiderazzjoni ta' l-aspett tekniku tal-materja taht ezami.

Il-Qorti tista' tiskarta l-opinjoni tat-tekniku meta jkunjista' jinghad illi hija fir-rigward irragjonevoli jew dovuta ghal zball sostanzjali u gravi talili, jekk tithalla kif inhi, twassal ghall-ingustizzja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info