Reference: 214/2000/1

Judgement Details


Date
27/03/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CAMILLERI PHILIP vs L-AWTORITA' TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DECIZJONIJIET JRIDU JKUNU JINFTEHMU FACILMENT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, NULLITA` TA DECIZJONI TA` - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, REGOLAMENTAZZJONI TA` PROCEDURI
Summary
Id-disposizzjonijiet tal-Kap. 12 ma humiex awtomatikament applikabbli ghall-proceduri quddiem il-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar, wiehed ma jridx jinsa li l-Bord huwa tribunal Amministrattiv u wiehed mill-vantaggi li jiggustifika l-ezistenza tieghu huwa precizament l-ezenzjoni li jsegwi l-formalizmu li l-Qrati Ordinarji huma obbligati li jsegwu skond l-imsemmi Kodici. Madanakollu, il-Bord, certament ma jistax jaghmel li jrid u certament meta jaghti d-decizjonijiet tieghu ghandu obbligu li jaghti decizjoni li tkun tosserva certi elementi essenzjali u li facilment tista' tinftiehem.

Decizjoni tal-Bord ta` l-Appell dwar l-Ippjanar li ma tkunx tista` tinftiehem wahedha ghaliex nieqsa minn dettalji essenzjali hija nulla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info