Referenza: 80/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/03/2003
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
GALEA DEBONO JOSEPH
Partijiet
IL-PULIZIJA vs ELLUL SULLIVAN ANDREW
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DAZJU, EVAZJONI TA` - DAZJU, NUQQAS TA` HLAS TA` - DWANA, IMPORTAZZJONI ILLEGALI
Fil-Qosor
Il-pozizzjoni legali tal-import tal-artikolu 77 tal-Kap.37 in relazzjoni mal-artikoli 60 u 62 tal-istess Ordinanza tad-Dwana hija is-segwenti:

Min jimporta oggetti li l-importazzjoni taghhom hiprojbita, min jizbarka tali oggetti, min iwarrab oggetti mportati qabel jigu ezaminati mill-ufficjal inkarikat mid-Dwana, huwa awtomatikament passibbli minghajr il-htiega tal-prova tax-xjenza.

M'hemm bzonn lanqas li fil-kazijiet specifici l-imputat kien jaf li l-importazzjoni kienet projbita. Gie deciz li din hija kwistjoni ta' ligi u mhux ta' fatt.

Ghall-kuntrarju jekk l-imputat jallega li l-importazzjoni kienet legali, a tenur tal-Artikolu 77, irid jaghmel il-prova hu.

Paragrafi ohra, pero', jirrikjedu ix-xjenza. Dawn huma s-subincizi (e) sa (i) tal-istess artikolu 62.Jekk il-prosekuzzjoni tipprova li l-appellant zamm ghandu jew laqa' ghandu oggetti li fuqhom ma thallasx dazju b'daqshekk ma tkunx issodisfat il-vot tal-ligi billi tkun trid tipprova wkoll li l-imputat agixxa xjentement, altrimenti l-kelma xjentement tkun qeghda fil-ligi ghalxejn.

Il-provatax-xjenza naturalment twassal sal-grad li l-appellant kien jaf jew ma setax ma kienx jaf, li l-oggetti li nstabu ghandu kienu ta' natura ta' dawk imsemmija fil-paragrafi rilevanti tal-kap. 37.

L-Artikolu 77 japplika, kif juri l-istess Artikolu, meta tinqala kwistjoni dwar jekk id-dazju dovutkienx gie mhallas, jew li l-oggetti gew zbarkati skond il-ligi ecc.

Dan l-Artikolu jidhol ineffett u jaltera l-piz tal-prova, meta l-imputat jinvoka tali fatti. Jekk l-imputat isostni li d-dazju thallas, jipprova hu.

Dan japplika f'kull kaz, anki fejn il-ligi tirrikjedi x-xjenza. Hija dejjem il-Prosekuzzjoni li trid tipprova x-xjenza f'dawn il-kazijiet, imma jekk l-appellant jixtieq jallega xi difiza taht l-Artikolu 77, il-prova jrid iforniha hu.

Il-principju li a tenur tal-Artikolu 77 tal-Kap.37, meta fi procediment taht dak il-Kap tinqala kwistjoni dwar jekk id-dazjufuq oggetti partikolari kienx gie imhallas jew dwar minn fejn jew kif dawn l-oggetti gew akkwistati,l-prova ta' dan taqa' fuq l-imputat.

Kull prova ghalhekk li l-Prosekuzzjoni trid taghmel hinskritta minn dan l-artikolu u permezz tieghu jidher car li l-prova li l-prosekuzzjoni trid taghmelhi li ma jirrizultalhiex li thallas id-dazju. Minn hemm il-quddiem l-oneru tal-prova hu mixhut fuq l-imputat.

L-Ordinanza tad-Dwana (Kap.37) ma fiha ebda dispozizzjoni tal-ligi espressa li tittratta r-responsabbilta' tad-diretturi ta' socjetajiet kummercjali li jkun involuti f' xi ksur tad-dispozizzjonijiet taghha. Hawn ghalhekk wiehed irid jaqa' fuq id-dispozizzjonijiet tal-InterpretationAct (Kap.249).
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni