Reference: 252/2002

Judgement Details


Date
20/03/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs PSAILA NEVILLE JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, BRAKE MARKS - KOLLIZJONI, META KAROZZA TISPICCA FUQ IN-NAHA L-OHRA TAT-TRIQ - KOLLIZJONI, VELOCITA` - META SEWWIEQ IPOGGI LILU NNFISU F`POSIZZJONI LI MA JKUNX JISTA` JEVITA INCIDENT
Summary
Ma hemmx dubju li l-fatt li driver jitlef il-kontroll tal-karozza w jispicca fuq in-naha l-hazina tat-triq minnu nnifsu hija prova indizjarja jew "circumstantial evidence" jew tohloq "presumption offact" ta' sewqan hazin , ghax driver suppost li jkollu l-vettura tieghu dejjem taht kontroll.

Speed jista' jigi dedott minn brake marks. Speed jista' jkun eccessiv anki jekk ma jiskorrix il-limiti regolamentari izda jiskorri dak dettat mill-fatturi ambjentali tal-mument.

Fil-fehma ta'din il-Qorti , il-fatt li vettura tant tohrog mill-kontroll tal-konducent li tispicca kompletamentfuq in-naha l-hazina tat-triq u tahbat ma "on coming car" hu l-epitome tas-sewqan hazin u zgur li jinkwadra ruhu fil-kontest ta' sewqan perikoluz , li bih gie akkuzat u nstab hati tieghu l-appellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info