Reference: 1522/1993/1

Judgement Details


Date
20/03/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
BOWMAN JOSEPH NOE vs MIZZI ANTHONY ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
CMR CONVENTION, CULPA LATA - CMR CONVENTION, TERMINU TA` DEKADENZA GHALL-ISTITUZZJONI TA` L-AZZJONI - CMR CONVENTION, WILFUL MISCONDUCT - DANNI, CULPA IN ELIGENDO - KUNCETT JAPPLIKA BISS EX DELICTU VEL QUASI DELICTU - KAZ FORTUWITU, EVITABILITA` TA` - KAZ FORTUWITU, PREVEDIBILITA` TA` - VETTURAL, RESPONSABILITA` FIL-KAZ TA` SERQ TAL-MERKANZIJA
Summary
Serq, meta jista' u ghandu jigi evitat bit-thehid ta' provvedimenti normali, ma jista' qatt iwassalghall-forza insormantabbli.

Il-principju ta' "culpa in eligendo" japplika f'kaz ta' delitt jew kwazi delitt meta l-hsara tigri minn impjegat. Fil-kaz, pero', fejn ir-rapport ikun, ghalhekk, wiehed ta' kuntratt u mhux ta' delitt jew kwazi delitt, il-principju ta' "culpa in eligendo" ma japplikax.

L-artikolu 32 tal-Konvenzjoni tac-CMR jestendi t-terminu ta' limitazzjoni ghall-istituzzjoni ta' l-azzjoni ghad-danni minn sena ghal tliet snin f'kaz ta' "such default as in accordance with the law of the Court of Tribunal seized of the case, is considered as equivalent to willful misconduct". Dan sehh fil-Konvenzjoni peress li mhux kull Ordinament Guridiku ghandu kuncett ta' "willfulmisconduct", u kull stat kien, allura, invitat jaddotta kuncett li hu simili ghal dan u li huwa parti tas-sistema guridika tieghu.

Il-kuncett ta' "willful misconduct" huwa ekwiparabbli ma' negligenza grassa; kwindi f'kaz ta' negligenza kbira, it-terminu preskritt fl-artikolu 32 tal-Konvenzjoni ghandu jitqies estiz ghall-tlett snin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info