Referenza: 1412/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/03/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
PIZZUTO RAYMOND ET vs SCHEMBRI GIOVANNA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, FTEHIM LI JMUR KONTRA D-DISPOSIZZJONIJIET TAL-KAP. 158 TAL-LIGIJIET TA` MALTA - LOKAZZJONI, HLAS TA` KERA ZEJJED - LOKAZZJONI, REVIZJONI TAL-KERA TAHT IL-KAP. 158 TAL-LIGIJIET TA` MALTA
Fil-Qosor
L-artikolu 5(3)(c) tal-Kap. 158 jiddisponi li meta l-kerrej ta' fond dekontrollat ikun cittadin ta'Malta u jkun jokkupa d-dar bhala r-residenza ordinarja tieghu:

"Il-kera li ghandu jithallastaht l-istess kirja wara d-data ta' l-ewwel tigdid tal-kirja li jsir bis-sahha ta' dan is-subartikolu jista' jizdied minn sid il-kera, meta jsir dak it-tigdid u wara t-tmiem ta' kull hmistax-il sena li tigi wara sakemm il-kirja tibqa' favur l-istess kerrej, b'daqstant mill-kera li kien jithallas minnufih qabel dak it-tigdid jew qabel ma jibda kull perijodu sussegwenti ta' hmistax-il sena, li jkunammont li ma jeccedix l-imsemmi kera, li jirraprezenta bi proporzjon ghal dak il-kera z-zieda fl-inflazzjoni mis-sena li l-kera li ghandu jizdied kien l-ahhar stabbilit."

Dan l-Artikolu huwa ta` ordni pubbliku. Ebda ftehim jew obbligazzjoni, anke jekk maghmul wara d-dhul fis-sehh tal-emendi,ma tista tmur kontra l-provediment tal-artikolu 5 tal-Kap.158. Dik l-obbligazzjoni, in kwantu tmur kontra l-artikolu 5, ghandha titqies nulla u bla effett, u l-fatt li l-inkwilin, ghal xi zmien, ikunaccetta l-awment fil-kera, ma jfissirx li dak li kien null sar validu. Dak li hu invalidu jew annullabbli jista' jsir validu jekk dak li jkun jirrinunzja ghad-dritt li taghtih il-ligi li jannulla l-att jew jekk jirratifika dak l-att, pero', dak li hu null, b'disposizzjoni espressa tal-ligi, jibqa' null u inefikaci.

Madanakollu il-Qorti qalet obiter illi l-inkwilin ma jkunx jista` jipprocedigudizzjarjament ghar-ripetizzjoni tal-kera zejda li jkun hallas.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni