Reference: 1017/1995/2

Judgement Details


Date
20/03/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
CARUANA MANUEL vs MALLIA DOTTOR TONIO ET NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, META D-DANNEGGJAT MA JKUNX JAHDEM MINHABBA DIZABILITA` PRECEDENTI - DANNI, SERVIGI REZI MINN QRABA TAD-DANNEGGJAT - KOLLIZJONI, PASSIGGIERI LI JKUNU F`WHEEL CHAIR
Summary
Huwa l-obbligu ta` kull sewwieq li jassigura li passiggieri bi bzonnijiet specjali li jkunu fuq wheel chair ikunu marbuta sew qabel ma jibda t-tragitt tieghu. Huwa wkoll l-obbligu ta' l-istess passiggieri li jassiguraw dan.

L-artikolu 1045 tal-Kodici civili ma jaghtix dritt ta' indenniz ghall-incapacita' ut sic, imma ghall-inkapacita' in kwantu din tirrifletti telf ta' qliegh, tat-interpretazzjoni wiesgha ta' din il-frasi fis-sens li din ghandha tkopri wkoll dawk l-ispejjez li d-danneggjat kien ser ikollu jaghmel mill-qligh tieghu minhabba d-disabilita' li jkun sofra.

Il-Qorti applikat dan il-principju f'dan il-kaz fejn id-danneggjata kienet bed-ridden u ma setghetx tahdem.

Hawnhekk it-tfal ta' l-attrici kienu jiehdu hsiebha matul hajjitha. Il-Qorti ikkonkludiet li t-telf ta' qligh li soffriet d-danneggjata f' dan il-kaz kien rappresentat bil-kreditu li t-tfal taghhakellhom fil-konfront tal-assi tal-genituri taghhom ghas-servigi li huma kienu jipprestawlha kwotidjanament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info