Referenza: 48/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/03/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
MERCIECA LOUIS vs SPITERI EMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, GUSTIFIKAZZJONI GHAL MOROZITA` FIL-HLAS TAL-KERA - LOKAZZJONI, MOROZITA` FIL-HLAS TAL-KERA
Fil-Qosor
L-Artikolu 9 (a)(i) tal-Kap 69 jipprospetta li s-sid tal-fond mikri ghandu jinghata l-permess li jiehu lura l-pussess tal-fond mikri u jillibera l-fond tieghu mill-kirja u konsegwentement mill-applikazzjoni tal-istess Kap 69 meta "l-kerrej, fil-kors tal-kiri ta' qabel, ma jkunx hallas puntwalment il-kera li kellu jaghti. Il-kerrej jitqies li jkun naqas milli jkun puntwali fil-hlas tal-kera jekk dwar kull wahda miz-zewg skadenzi jew izjed ma jkunx hallas il-kera fi zmien hmistax il-jum minn dakinhar illi s-sid jitolbu l-hlas".

Dan ifisser illi l-morozita` fil-hlas tal-kera hu fatt materjali li jigi kostatat bl-okkorrenza ta' l-element taz-zmien li jkun iddekorra u tan-non-pagament tal-kera dovut.

Ghall-finijiet tal-Artikolu tal-ligi precitat il-morozita` allura ma hijiex proprjament nuqqas ta' hlas "sic et sempliciter" imma nuqqas ta' hlas fit-termini preskritti dekorribblimill-interpellazzjoni.

F'materja ta' morozita` fil-hlas tal-kera il-gudikant ma ghandux jiehu atteggjament assolut fis-sens illi, meta jivverifika ruhu l-fatt li l-inkwilin ma hallasx puntwalment il-kera dovut ghal zewg skadenzi ghandu bilfors jilqa' t-talba tal-lokatur biex ma jgeddidx il-kera.

Dan ghaliex meta jkun hemm cirkostanzi li jiggustifikaw l-atteggjament tal-inkwilin fin-nuqqas tieghu li josserva l-obbligi, huwa ma jiddekadix mid-dritt tieghu biex tigi lilu mgedda l-lokazzjoni.

Meta oggettivament u bhala fatt tirrizulta provata l-morozita`, kien allura jispetta lill-inkwilin li jipprova kemm il-buona fede tieghu kif ukoll ir-ragunijiet gjustifikattivi ghall-inadempjenza kontrattwali tieghu. L-oneru tal-prova ghalhekk kien jinkombi fuqu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni