Reference: 920/1997/1

Judgement Details


Date
17/03/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GASAN INSURANCE AGENCY LTD NOE vs VALLETTA FREIGHT SERVICES LTD PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA, ECCEZZJONI TAL-PRESKRIZZJONI TRID TIGI DECIZA B`KAP SEPARAT - SENTENZA, L-ECCEZZJONIJIET KOLLHA SOLLEVATI JRIDU JIGU KUNSIDRATI - SENTENZA, META L-QORTI MA TIKKONSIDERAX ECCEZZJONI TAL-PRESKRIZZJONI - SENTENZA, META L-QORTI TONQOS MILLI TINDIRIZZA ECCEZZJONI LI TKUN GIET SOLLEVATA - SENTENZA, NULLITA` META ECCEZZJONIJIET LI JKUNU JRIDU JIGU DECIZI B`KAP SEPARAT MA JIGUX HEKK DECIZI - SENTENZA, NULLITA` TA`
Summary
L-Artikolu 730 tal-Kodici ta' Organizazzjoni u Procedura Civili difatti jiddisponi illi "l-eccezzjoni ta' inkompetenza ta' illegittimita' ta' persuna, u l-eccezzjonijiet ta' transazzjoni, arbitragg, res judicata, preskrizzjoni jew nullita` ta' atti, ghandhom jigu decizi b'kapi ghalihom, qabel, jew flimkien mas-sentenza fuq il-meritu".

Jekk dan ma jsirx tali nuqqas tad-decizjoni dwarha jikkostitwixxi difett ta' forma li tikkoncerna l-ammissibilita' tal-kawza. Ir-rimedju adoperat hu dak lis-sentenza tigi annullata u l-attijiet jigu mill-gdid rinvjati lill-ewwel Qorti.

Issa huwa minnu wkoll illi in forza ta' l-Artikolu 790 tal-Kap 12 eccezzjoni simili, li mhux espressament eccettwata ghan-non-applikazzjoni ta' dan l-artikolu, ma ghandhiex tigi ntrattenuta jekk l-Appell isib lis-sentenza moghtija b'dak in-nuqqas "tkun gusta fis-sustanza taghha".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info