Reference: 700/1997/1

Judgement Details


Date
17/03/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
AWTORITA TAD-DJAR vs SCHEMBRI EMMANUEL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
CESSJONI TA` KREDITU, PROMESSA TA` - LOKAZZJONI, PROMESSA TA` - TRANSAZZJONI, PROMESSA TA`
Summary
Ghalkemm promessa ta' lokazzjoni ma tammontax ghal kirja nnifisiha, eppure skond l-insenjament dottrinali u l-prattika kostanti weghdiet ta' lokazzjoni huma validi, u gew ritenuti kapaci ta' ezekuzzjoni specifika.

Il-gurisprudenza recenti sostniet illi ghalkemm f'certi kazijiet mhiex possibbli l-ezekuzzjoni specifika taghhom, f'hafna ohrajn din l-ezekuzzjoni hi possibbli bhal ma huma promessa ta' lokazzjoni, promessa ta' transazzjoni, promessa ta' cessjoni ta' krediti.

Dan hu hekkaccettat mill-gurisprudenza billi l-ebda wahda minn dawn ix-xorta ta' promessi ma tinsab annoveratafil-lista elenkata fl-Art 1233 tal-Kodici Civili li tirrikjedi espressament il-kitba ghal dawk l-atti hemm specifikati. Ghalhekk ghalihom japplika l-principju generali sancit fl-Artikolu 1232 (1) tal-istess Kap 16 li jipprovdi li fejn il-ligi ma tiddisponix diversament il-prova tal-obbligazzjoni tista' ssir bil-mezzi kollha maghrufa fil-Kodici ta' Organizazzjoni u Procedura Civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info