Reference: 368/1998/1

Judgement Details


Date
07/03/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
STRAND MARINE LIMITED vs BORG BARTOLO SIMON
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA, AKKWIST TA` HAGA MOBBLI LI L-PREZZ TAGHHA MA JITHALLASX MAL-KONSENJA JEW QABEL - ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA, ANNULLAMENT TA` ATT IMWETTAQ MINGHAJR IL-KUNSENS MEHTIEG - ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA, KAMBJALA - KAMBJALA, ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, AKKWIST TA` HAGA MOBBLI LI L-PREZZ TAGHHA MA JITHALLASX MAL-KONSENJA JEW QABEL - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, IL-HRUG TA` KAMBJALA HUWA ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, THASSIR TA` ATTI LI JEHTIEGU L-KUNSENS TAZ-ZEWG PARTIJIET MIZZEWGA IZDA LI JITWETTQU MINN PARTI WAHDA MINGHAJR IL-KUNSENS TAL-PARTI L-OHRA
Summary
L-art. 1322(3)(g) tal-Kodici Civili jqis bhala att ta' amministrazzjoni straordinarja l-akkwist ta'haga mobbli li l-prezz taghha ma jithallasx mal-konsenja jew qabel, u l-art. 1322(2) li jghid illi l-jedd li jwettqu atti ta' amministrazzjoni straordinarja jmiss liz-zewg mizzewgin flimkien.

Madankollu, il-fatt illi wiehed mill-konjugi ma jkunx parti f'tali att ta' amministrazzjoni straordinarja u ma jkunx ma iffirma kambjalijiet relattivi ma jfissirx illi dawk l-atti ma jiswewx; ifisserbiss illi dak il-konjugi jista', skond l-art. 1326(5) tal-Kodici Civili, jitlob lill-mizzewweg l-iehor li jirreintegra l-komunjoni ta' l-akkwisti jew, jekk dan ma jistax isir, jaghmel tajjeb ghad-danni.

F'kull kaz, ma jistax il-konjugi, li kien parti fuq l-att, jitlob illi jithassar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info