Reference: 611/1995/2

Judgement Details


Date
13/03/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
FARRUGIA NORBERT vs FARRUGIA JOHN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, GLIEDA - DANNI, GLIEDA - DIFIZA LEGITTIMA - DANNI, GLIEDA - PROVOKAZZJONI
Summary
Danni kkagunati fi glieda ma humiex danni konttrattwali, u lanqas akwiljani, imma huma danni konsegwenzjali ghal azzjoni kriminuza vera u propria, u ghalhekk japplikaw il-principji tad-dritt penali.

Ma hemmx lok ghal ko-esistenza ta' zewg linji difensjonali bazati fuq il-kuncetti ta' provokazzjoni u ta' legittima difesa, meta si tratta ta' incident wiehed, stante li, filwaqt li l-provokazzjoni hija bazata fuq il-calor rixae u menomazzjoni tal-kapacitajiet intellettwali u volutivi tal-agent, in-nozzjoni ta' legittima difesa hija bazata fuq l-inevitabbilita' tal-azzjoni li l-agent, ikunkostrett li jghamel f' sitwazzjoni fejn isib ma wiccu aggressjoni gravi u ngusta.

L-Artikolu1372(d) Kap.16 jeskludi espressament mid-djun tal-komunjoni tal-akkwisti "l-indenniz dovut bhala rimedju civili dwar reat li jkun sar bir-rieda".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info