Reference: 2395/1999/1

Judgement Details


Date
28/02/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
TRABELSI EDWINA vs TRABELSI MOHAMMED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SEPARAZZJONI PERSONALI, SEVIZI - SEPARAZZJONI PERSONALI, SWAT
Summary
Fil-kuntest ta` separazzjoni personali, certi fatti, kliem u modi ta' azzjoni jew atteggjamenti negattivi li jistghu jirrendu l-hajja komuni nsopportabbli huma ritenuti fid-dottrina bhala sevizji. Infatti, tant il-bniedem iraxxibbli u irruwenti, kif ukoll dak flemmatiku, malvagju jew depravat, jistghu t-tnejn fl-isferi taghhom ta' azzjoni jew inazzjoni, jirrendu l-hajja supplizju kontinwu.

Is-swat ma huwa tollerat fl-ebda grad. Il-kontinwita` tieghu imbaghad taghmel l-ezistenza ta' dakli jkun infern, li joffendu lill-persuna u jaggravaw il-konvivenza komunii gja difficli.

Filwaqt li kull xorta ta' vjolenza, fizika jew morali, hi element li jitfa' piz kbir ta' responsabiita`fuq min ikun jigi provat li kien hati li kkommettih, tifhem li l-grad ta' vjolenza seta' imbaghad ikun fattur determinanti biex ir-responsabilita` tat-tifrik taz-zwieg tigi esklussivament addebitata lil dik il-parti. U meta l-vjolenza u l-aggressjoni tkun tidher mill-atti illi tkun saret mod ta' hajja tant li tkun riflessa fil-karattru tal-persuna, ftit jibqghu difizi li jistghu jingiebu b'gustifikazzjoni ghal tali agir.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info