Reference: 798/2000/1

Judgement Details


Date
05/03/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SPITERI RUTH vs VELLA EMANUEL NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, POTERI TA` REVIZJONI TAL-QORTI TAL-APPELL - IMGHAX, FORMA TA` L-INTERPELLAZZJONI MEHTIEGA - IMGHAX, SEJHA GHALL-HLAS B`ATT GUDIZZJARJU - PROVA, APPREZZAMENT TAL-QORTI TAL-APPELL
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell ma tindahalx, in linea ta' massima, fl-ezercizzju tad-diskrezzjoni tal-ewwel Qorti hlief meta jkun manifestament ezercitat hazin, jew ghal xi motiv iehor gravi.

L-imghaxijiet fuq dejn civili ghandhom jghaddu minn dak inhar illi ssir sejha ghall-hlas b'att gudizzjarju.

B'aktar precizazzjoni jinsab ritenut illi sabiex jiddekorru l-imghaxijiet l-interpellazzjoni trid tkun wahda specifika ghall-hlas ta' ammont ta' flus u mhux semplici intimazzjoni lid-debitur sabiex iwettaq l-obbligi kontrattwali tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info