Referenza: 2232/1998/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/03/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
TALIANA ARTHUR ET vs FALZON GODWIN PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
RITRATTAZZJONI, NUQQAS TA` APPELL MINN SENTENZA IN PRIM` ISTANZA
Fil-Qosor
L-Art. 812 tal-Kap. 12 jipprovdi li:

Ir-ritrattazzjoni ta' kawza deciza b'sentenza moghtija minn qorti ta' l-ewwel grad, u li ghaddiet f'gudikat, tista' tinghata wkoll, fuq talba tal-partijietli jkollhom interess, f'kull wiehed mill-kazijiet imsemmija fl-ahhar artikolu qabel dan, basta li l-parti tkun giet taf bil-fatti illi minhabba fihom titlob ir-ritrattazzjoni, wara li jkun ghalaq iz-zmien ta' l-appell.

Fil-kaz biss ta' decizjonijiet minn qorti ta' prim'istanza l-ligi tirrikjedi xi haga ohra. Ir-ritrattand jehtieglu jissodisfa wkoll bhala pre-kondizzjoni ghall-aditu tat-talba tieghu illi hu sar jaf bil-fatti li jintitolawh iressaq it-talba wara li kien skorra z-zmien ta'l-appell.

Il-"fatti" li ghalihom jirreferi l-Art. 812 f'dak il-kuntest ma jirrigwardawx xi wahda mir-"ragunijiet" elenkati fl-Artikolu 811.

Dak li invece jfissru l-kliem fit-test tal-Art 812 hu dak li l-fatti jridu jipprovaw, u daqstant iehor jikkonvincu, illi r-ritrattand naqas li jappella fiz-zmien utli mid-decizjoni moghtija. Il-"fatti" allura ghandhom konnessjoni intima mal-kwestjoni tal-gheluq taz-zmien ta' l-appell u mhux mar-raguni innifisha tat-talba tar-ritrattazzjoni.

Din il-prova tal-"fatti" kif mahsuba fit-test tal-ligi hi allura pre-rekwizit addizzjonali u essenzjali u ghandha ssir pre-ordinatament ghar-ritrattazzjoni innifisha fuq ir-"ragunijiet", jew xiwahda minnhom, specifikati fl-Art. 811.

Meta tinsorgi kwestjoni bhal din il-Qorti ma kellhiextikkuntenta ruhha bis-semplici generalizzar tal-kliem trasportati mil-ligi fid-dikjarazzjoni akkompanjanti c-citazzjoni.

Il-kwestjoni hi wahda ta' fatt u allura kien mehtieg li l-parti iggib prova sodisfacenti, konvincenti u univoka illi "hi giet taf bil-fatti" wara li ghalqilha z-zmien ta'l-appell.

Parti fil-kawza li tonqos milli tappella u li tallega li dan in-nuqqas kien attribwibbli ghall-fatt li ma kienitx taf li kienet inghatat is-sentenza in Prim' Istanza. Hu dover tal-parti li ssegwi l-andament tal-kawza u fin-nuqqas: imputet sibi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni