Reference: 39/1987/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ABELA FRANCE vs SCICLUNA JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, DIFETTI ESSENZJALI - APPALT, DIFETTI MHUX ESSENZJALI - APPALT, ECCEZZJONIJIET SOLLEVABBLI MILL-APPALTANT KONTRA L-APPALTATUR F`AZZJONI GHALL-HLAS - APPALT, META L-APPALTANT IQABBAD APPALTATUR IEHOR - APPALT, RIMEDJI TAL-APPALTANT META X-XOGHOL MA JKUNX SKOND IS-SENGHA U L-ARTI - APPALT, TERMINAZZJONI UNILATERALI TAL-APPALTANT
Summary
Jekk l-applatant ihoss ruhu mahlul mill-ftehim u jqabbad persuna ohra biex tkompli l-ezekuzzjoni ta'l-appalt, ikun hu li, ghax ma jkunx irrikorra ghall-ministeru tal-Qorti biex din tiddikjara xjolt l-appalt, xolja l-kuntratt ad nutum, u allura huwa jkun suggett biex jezegwixxi dawk l-obbligi prevvisti mil-ligi favur l-appaltatur.

Hi gurisprudenza pacifika illi fejn id-difett fil-lavorazzjoni jkun ta' certu gravita` u jaffettwa l-kwazi generalita` tax-xoghol intraprez, allura l-attur bhala kuntrattur ma jkollux dritt jesigi l-hlas tax-xoghol li jkun indahal ghalih qabel ma jkun ghamel ir-rimedji necessarji ghax-xoghol kwalifikat bhala difettuz.

Meta n-nuqqasijiet ma jkunux tant gravi u d-difetti ma jkunux sostanzjali l-appaltatur ma jistax jitqies inadempjenti, pero` jibqa'obbligat li jirripara d-difetti jew jaccetta riduzzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info