Reference: 1380/1993/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MUSCAT JOSEPH vs CHETCUTI JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO SPOLII, ANIMUS SPOLIANDI - ACTIO SPOLII, FTEHIM BEJN GABILLOTTI - ACTIO SPOLII, MA HEMMX SPOLL META L-ATTUR IKUN TA L-KUNSENS TIEGHU - ACTIO SPOLII, VIM VI REPELLERE LICET
Summary
Huwa komunament rikonoxxut l-arrangament li jsir bejn diversi gabillotti ta' bicciet diversi ta' raba li permezz tieghu jirregolaw is-servizz ta' sieqja jew sienja fih sitwata. Dan l-arrangament hu wiehed accettat u jitqies validu ghal dawk li huma obbligazzjonijiet reciproci fir-rapporti bejn xulxin.

Ftehim konsimili hu indubbjament tutelabbli fil-possessorju bl-azzjoni ta' spoll.

Biex l-attur jirnexxi f`azzjoni ta` dan it-tip, jehtieglu jipprova li fil-mument tal-kummissjoni tal-fatt anti-guridiku huwa kellu l-pussess fuq il-haga u mhux biss juri li ghandu dritt. L-azzjoni ta`spoll ma tistax tigi ezercitata minn min jiddekadi mill-pussess bil-fatt jew bil-htija tieghu stess.

Mhux bis shuwa lecitu li l-pussess jigi konservat u protett bis-sahha izda wholl huwa lecituli l-pussess mitluf jigi rekuperat bis-sahha u dan skond il-principju vim vi repellere licet. Huwanecessarju li tali att isir confestim u in continenti sabiex ikun lecitu.

F`azzjoni ta` spollmhux mehtieg li jigi pruvat l-animus spoliandi f`min jikkommetti l-ispoll.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info