Reference: 1353/1993/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ELLUL NOEL NOE vs GOLLCHER JAMES ET NOE ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
GATE PASS OUT, ATTENDIBILITA` TA` - GATE PASS OUT, VALUR PROBATORJU TA` - POLZA TA` KARIKU, NATURA TA`
Summary
Il-polza tal-kariku tirrapprezenta l-merkanzija u taghmel prova tal-karikazzjoni, kif hekk del restojistabilixxi l-Artikolu 325 tal-Kodici tal-Kummerc. Konsegwentement in kwantu prova tat-trasport permezz ta' dan id-dokument il-kaptan tal-vapur jobbliga ruhu li jikkonsenja l-merkanzija fil-port tad-destinazzjoni fl-istess kundizzjoni li tghabbiet u lil min ikollu dritt ghaliha skond it-termini ta' l-istess polza.

Il-prova tal-gate pass out ma hijiex wahda juris et de jure izda biss wahda juris tantum u allura seta' jigi zmentit permezz ta' provi ohra.

Survey fees ghandhom jigulimitati ghan-numru ta` oggetti misjuba danneggjati u m`ghandhomx jigu stabiliti fuq il-bazi tal-merkanzija in toto.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info