Reference: 1167/1995/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CAUSON LESLIE NOE vs SANT JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KAZ FORTUWITU, ELEMENTI TA` - KAZ FORTUWITU, EVITABILITA` TA` - KAZ FORTUWITU, PREVEDIBILITA` TA`
Summary
L-Artikolu 1029 tal-Kodici Civili jipprovdi li "Kull hsara li tigri b'accident jew b'forza magguri,ibatiha, fin-nuqqas ta' disposizzjoni espressa tal-ligi li tghid il-kuntrarju, dak illi fuq il-persuna jew il-beni tieghu tigri l-hsara.";

Il-kuncett ta` kaz fortuwitu, almenu ghal dak li jirrigwarda ghall-ezenzjoni mir-responsabilita`, ma jissussistix meta jikkonkorri l-fatt posittiz jew negattiv tal-bniedem.

Issokta jigi ritenut illi l-effikacja tal-kaz fortuwitu, tal-forza magguriu ta' l-istat ta' necessita`, bhala mezzi liberatorji mir-responsabilita` tieqaf meta tali avveniment huma preceduri mid-dolus jew culpa ta` min jinvokahom.

Il-kaz fortuwitu jew il-forza magguri jikkonsistu f`event mhux dipendenti minn azzjoni jew omissjoni volontarja jew kolpuza, mhux prevedibbli jew almenu mhux evitabbli. Meta minn naha l-ohra jkun hemm il-vjolazzjoni ta` dmir, u omissjoni volontarja ta` diligenza li minhabba fiha ma jigux previsti l-konsegwenzi ta` l-azzjoni jew ommissjoni proprja, jigu vjolati d-drittijiet ta` haddiehor, minghajr ma wiehed ikun irid u anki minghajrma wiehed jinduna, allura hemmhekk ma jissussistix il-kaz fortuwitu, izda l-culpa u l-kwazi-delitt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info