Reference: 27/1993/1

Judgement Details


Date
27/02/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
DARMANIN CECILIA ET vs VASSALLO MARY FATIMA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI, SERVIGI - SERVIGI, PRESKRIZZJONI
Summary
F'kaz ta' servigi u prestazzjonijiet varji l-preskrizzjoni li normalment tapplika f'kazi simili hijadik kwinkwennali u mhux xi preskrizzjoni b'termini iqsar.

Il-preskrizzjoni ta' tmintax-il xahar li tolqot l-azzjoni tal-hajjata, skrapan, mastrudaxxi, bennejja, argentieri, haddieda, arluggara, u ta' persuni ohra li jahdmu sengha jew arti mekkanika, ghall-prezz ta' l-opra jew tax-xoghol taghhom, jew tal-materjal li jfornu, ma hix applikabbli ghall-azzjoni li biha jintalbu l-likwidazzjoni ul-hlas tas-servigi. Ghax talba simili ma hix ghall-hlas tal-prezz konvenut ghal xi bicca xoghol determinata li min jitlob dan il-hlas ghandha taghmel dak il-hlas; izda ghall-kumpens likwidabbli, mill-Qorti, ghal servigi u prestazzjonijiet varji rezi f'okkazjonijiet diversi matul certu perijodu u gie dejjem ritenut li l-preskrizzjoni applikabbli ghal din l-azzjoni hija dik ta' hames snin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info