Reference: 2710/1996/1

Judgement Details


Date
27/02/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CASSAR ANNA vs STAFRACE CARMELA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO PUBLICIANA, RAPPORT MA` L-ACTIO REI VINDICATORIA - ACTIO PUBLICIANA, TISTA` TIGI EZERCITATA KUMULATTIVAMENT MA` L-ACTIO REI VINDICATORIA - ACTIO REI VINDICATORIA, RAPPORT MA` L-ACTIO PUBLICIANA - ACTIO REI VINDICATORIA, TISTA` TIGI EZERCITATA KUMULATTIVAMENT MA` L-ACTIO PUBLICIANA - ECCEZZJONIJIET, ECCEZZJONI BAZATA FUQ IL-PRESKRIZZJONI AKKWISITTIVA HIJA KOMPATIBBLI MA` ECCEZZJONI BAZATA FUQ IT-TITOLU
Summary
Il-Qorti irriteniet illi eccezzjoni ibbazata fuq il-pussess u l-preskrizzjoni akkwizittivahija kompatibbli ma' eccezzjoni ta' titlu ta' proprjeta`.

Anke fejn si tratta tal-azzjoni rivendikatorja, m'hemmx inkompatibilita` li in subsidium jigi indagat ukoll l-element tal-pussess u dan in forzatal-actio publiciana, li tista' tigi ukoll proceduralment "konfuza" fl-actio rivendicatoria. Dan ghaliex fid-Dritt Ruman, minbarra l-actio rivendicatoria kien hemm anki introdotta mill-pretur, fuq kriterji ta' ekwita', l-actio publiciana. Mentri fl-ewwel wahda (rivendicatoria), hemm bzonn il-provatad-dominju, fit-tieni wahda (publiciana) hi bizzejjed prova ta' pussess ahjar minn tal-konvenut.

Mhux korrett li jinghad li l-eccezzjoni sussidjarja bbazata fuq il-mero pussess hija inkompatibbli ma' l-eccezzjoni l-ohra li t-titlu johrog mill-kuntratt ta' akkwist.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info