Referenza: 13/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/02/2003
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
SPITERI DOMENICO SAVIO SIVE SAVIO ET vs AVUKAT GENERALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DECIZJONI LI RIKORS KOSTITUZZJONALI HUWA FRIVOLU JEW VESSATORJU MHIX APPELLABBLI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, RITRATTAZZJONI TA` SENTENZA TA` QORTI TA` GURISDIZZJONI KOSTITUZZJONALI - RITRATTAZZJONI, SENTENZA TA` QORTI TA` GURISDIZZJONI KOSTITUZZJONALI
Fil-Qosor
L-argument ta' kemm jista' jsir smigh mill-gdid ta' kwestjoni ta' natura kostituzzjonali giet decizamill-Qrati taghna. Ghalkemm kien hemm xi okkazjonijiet fejn il-Qrati dehru li kienu mhajrin jaccettaw ritrattazzjoni ta' decizjonijiet kostituzzjonali, jidher li llum il-linja l-izjed milqugha u segwita mill-oghla Qrati Maltin hi fis-sens li dak l-istitut ta' natura eccezzjonali fid-Dritt Procedurali Malti ma kienx jista' jestendi ghal proceduri mehudin ghal rimedju dwar allegat ksur ta' jedd fondamentali mahsub taht il-Kapitolu IV tal-Kostituzzjoni jew taht id-dispozizzjonijiet tal-Kapitolu 319 tal-Ligijiet ta' Malta. Dan il-principju jghodd izjed meta t-talba ghal ritrattazzjoni tkun tirrigwarda allegazzjoni ta' ksur ta' dritt fondamentali dwar nuqqas ta' smigh xieraq marbut ma' talba ghal rikuza tal-gudikant f'kawza li tkun tidher li saret biss jew principalment biex ittawwal il-mixi'l quddiem ta' dik il-kawza partikolari.

Ma tista' titqanqal l-ebda procedura li biha l-fehmatal-Qorti li rikors ghal rimedju ta' natura kostituzzjonali jitqies fieragh tista' tigi attakkata jew appellata. Dan tipprovdih l-oghla ligi tal-pajjiz u japplika wkoll jekk, minhabba fehma bhal dik, persuna tista' thoss li garrbet dak li thoss li huwa ksur tal-jedd ghal smigh xieraq.

Apparti li r-regola li ma jezistix appell minn decizjoni bhal dik hija wahda li nghatat mill-Qrati taghnatifsira u applikazzjoni litterali u kwazi assoluta, ic-cirkostanzi fejn Qorti tat-tieni grad tista'tikkunsidra jekk hux tassew li t-talba kienet wahda fiergha jew/u li ddejjaq huma tassew limitati.Biex dan jista' jsir, irid ikun hemm cirkostanzi serji u gravi li jolqtu drittijiet u libertajiet fondamentali. Dan lanqas ma jfisser li l-fatt wahdu li Qorti tkun qieset fit-tul u fil-qofol il-materja milquta mit-talba u mbaghad tiddikjara dik it-talba bhala wahda fiergha jew li ddejjaq igib dikis-sentenza bhala wahda kontradittorja jew awtomatikament sindakabbli minn qorti tat-tieni grad.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni