Reference: 1330/1998/1

Judgement Details


Date
27/02/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
CARA LIMITED vs KONTROLLUR TAD-DWANA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DWANA, AGIR TA` BURDNAR JIGI ADDEBITAT LILL-IMPORTATUR - DWANA, IMPORTAZZJONI ILLEGALI
Summary
Hawnhekk merkanzija importata socjeta` rikorrenti nharget minn agent tas-socjetà (burdnar) minn tahtidejn id-dwana bla ma thallas id-dazju fuqha u qabel ma saru l-proceduri kollha li trid il-ligi; inhargu kontra l-ligi. Konsegwentement il-merkanzija giet konfiskata.

Gie ritenut li l-burdnarkien agent tas-socjeta` u ghalhekk l-agir tieghu seta` jigi addebitat lilha anki jekk id-diretturita` l-istess socjeta` ma kienux konsapevoli ta` dak li kien qed jigri.

Il-proceduri ta' konfiska huma proceduri in rem: ladarba wera li l-merkanzija dahlet f'Malta kontra l-Ordinanza tad-Dwana, l-intimat kellu s-setgha li jikkonfiskaha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info