Referenza: 574/1993/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/02/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
VELLA BRIGITTE vs VELLA RICHARD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ACTIO PAULIANA, ATT LI JKUN SAR B`GHAN ONEST - ACTIO PAULIANA, ATT LI JSIR B`TITOLU GRATUWITU - ACTIO PAULIANA, CONSILIUM FRAUDIS - ACTIO PAULIANA, ELEMENTI TA` - ACTIO PAULIANA, EVENTUS DANNI - ACTIO PAULIANA, NOZZJONI TA` KREDITUR
Fil-Qosor
F`materja ta' azzjoni pawljana l-kelma "kreditu" ghandha tigi interpretata mhux fis-sens ristrett ta' persuna li ghandha kreditu prekunjarju accertat, imma fis-sens ta' kull min ghandu azzjoni x`jiddeduci biex jirreklama l-adempiment ta' obbligazzjoni, b`mod li jista' jisperixxi tali azzjoni kull min jinsab ippregudikat bil-fatt ta' haddiehor b`atti kompjuti mid-debitur.

Id-domanda li tridissir ghal fini ta' l-"eventus damni" hija din: bl-att jew bl-atti impunjati, id-debitu jkun almenuppeggjora l-posizzjoni finanzjarja tieghu bi hsara tal-kreditur domandanti? Jekk it-twegiba hija fil-posittiv, allura dan l-element ikun gie ppruvat. Jekk imbaghad jigri wkoll li bit-tnaqqis tal-assi tal-komunjoni ma jkunx hemm bizzejjed biex jigi sodisfatti d-dejn li jkun jaggravaha, allura jidhlu fis-sehh id-disposizzjonijiet li nsibu fl-artikoli 1330 u 1331 tal-Kap 16 tal-Ligijiet ta' Malta.L-artikolu 1331 tal-Kodici Civili jiddisponi li kull wahda mill-partijiet fiz-zwieg ghandha taghtilura lill-komunjoni ta' l-akkwisti kull somma ta' flus jew il-valur ta' kull oggett li parti tista'tkun hadet mill-akkwisti biex thallas djun li ma jaqghux taht id-dispozizzjoni ta' l-artikolu 1327.L-artikolu 1330 imbaghad jiddisponi li meta l-beni tal-komunjoni ma jkunux bizzejjed biex jithallsu d-djun li jkunu piz fuqhom, il-kredituri ta' dik il-komunjoni jistghu in subsidium jinforzaw it-talba taghhom kontra l-beni parafernali.

Ghalhekk huwa lecitu ghal parti fiz-zwieg li tattakkaatt maghmul mill-konjugi l-iehor li jnaqqas l-assi parafernali ta` dan ta' l-ahhar.

Ghal dakli jirrigwarda l-consilium fraudis l-animus nocendi mhux mehtieg biex tigi ezercitata l-azzjoni revokatorja, imma huwa bizzejjed li jkun hemm ix-xjenza li l-att ser ikun leziv ghall-kreditu.

L-artikolu 1144(3) tal-Kap 16 jipprovdi li jekk l-att impunjat ikun sar b`titolu gratuwitu, bizzejjedli l-kreditur jipprova li kien hemm qerq min-naha tad-debitur.

Imqar fejn att ikun sar b`ghan onest, fejn xorta wahda wiehed seta` jipprova li bl-effett tieghu dan ser jaghmel hsara lill-kredituri, hemm dejjem il-"consilium fraudis". Dan ghaliex min ikun jaf bl-effett ta' xi att, u b`danakollu jrid jaghmel dak l-att, allura jsegwi li huwa jrid ukoll dak l-effett.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni