Reference: 2566/1998/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BORG RITA PRO ET NOE vs BORG MARIO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
MANTENIMENT, META MIN IRID JIPPROVDIH IKUN FUQ L-ASSISTENZA SOCJALI - SEPARAZZJONI PERSONALI, INGURJA GRAVI - SEPARAZZJONI PERSONALI, SEVIZI
Summary
Sevizi jikkonsistu f'atti abitwali ta' krudelta` li joffendu l-persuna li kontra taghha huma diretti b'mod li jiggeneraw fiha dulur, ezacerbazzjoni u avversjoni profonda kontra l-konjugi li jkun hatitaghha u ghalhekk jirrendu l-konvivenza insopportabbli.

Hi ingurja gravi d-diffamazzjoni libiha l-konvenut, bhal f'dan il-kaz, jaddebita lill-martu, relazzjoni ma' ragel barrani u imbaghad jonqos li jissostanzja l-akkuza.

Hu minnu li d-dizokkupazzjoni mhix motiv biex ir-ragel jehlesmill-obbligu ta' l-alimenti lil martu u lil uliedu specjalment fejn id-dizokkupazzjoni tkun kolpuza.Madanakollu jrid jittiehed qies li meta z-zewg konjugi qed jghixu bl-assistenza socjali u allura f'kaz bhal dan il-principju regolatur hu li din l-assistenza tipprovdi biss il-minimu biex wiehed jghix.

B'danakollu anke fejn irrizulta li hekk hu l-kaz il-Qorti ma naqqsetx li f'sitwazzjoni konsimili, takkorda persentagg lil parti l-ohra mir-relief ricevut. Dan in omagg tal-principju li l-parti li tkun fi htija fiz-zwieg kellha tipprovdi ghal manteniment tal-parti l-ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info