Reference: 791/1994/1

Judgement Details


Date
21/02/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
IMBROLL MARTIN ET vs FARRUGIA CARMELO SIVE CHARLES ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, META BINI JEW XOGHOL IEHOR JINQERED JEW JURI LI JKUN SER JIGGARRAF - APPALT, RESPONSABILITA` TAL-APPALTATUR GHAS-SUB-APPALTATUR
Summary
L-Art. 1638 tal-Kodici Civili jipprovdi li

(1) Jekk bini jew xoghol iehor kbir ta' gebel,mibni b'appalt, fi zmien hmistax-il sena minn dak in-nhar li tkun tlestiet il-kostruzzjoni, jinqered, kollu jew bicca minnu, jew juri li hemm periklu car li sejjer jiggarraf minhabba difett fil-kostruzzjoni, jew ukoll minhabba difett ta' l-art, l-arkitett u l-appaltatur ghandhom iwiegbu ghal dan.

(2) L-azzjoni ghall-hlas tal-hsara ghandha titmexxa fi zmien sentejn minn dak in-nhar li jigrixi wiehed mill-kazijiet hawn fuq imsemmija.

Din il-preskrizzjoni teskludi l-preskrizzjoni residwali taht l-Art. 2156(f) tal-Kodici Civili.

L-appaltatur iwiegeb ghall-eghmil tan-nies lijhaddem.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info