Reference: 40/2002/1

Judgement Details


Date
17/02/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
DEMANUELE EMANUEL ET vs FAST FOOD SERVICES LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RITRATTAZZJONI, SOSPENSJONI TAL-EZEKUZZJONI TAS-SENTENZA ATTAKKATA - SENTENZA, SOSPENSJONI TAL-EZEKUZZJONI TA` WAQT RITRATTAZZJONI
Summary
Min jitlob is-sospensjoni ta` l-ezekuzzjoni ta` sentenza jrid:

1. jipprovdi garanzija tajba ghall-ezekuzzjoni tas-sentenza; u

2. juri ghas-sodisfazzjoni tal-qorti ili l-ezekuzzjoni tas-sentenza x'aktarx tikkaguna pregudizzju akbar lilu milli t-twaqqif ta' l-ezekuzzjoni jikkaguna lill-kontro-parti.

Ghal dak li jirrigwarda t-tieni element, f`kawzi ta` zgumbrament, jekk ma tintlaqax it-talba ghas-sospensjoni l-ezekuzzjoni ta' issa tas-sentenza gja ottenuta timplika zewg zgumbramenti, f'kaz ta' ezitu favorevoli tar-ritrattazzjoni. Din il-possibilita' ghandha tigi evitata, dandejjem sakemm il-pregudizzju tal-intimata bin-nuqqas ta' tehid immedjat ta' hwejjigha ma jkunx tantgravi li anke diffikolta' simili trid tigi skarata.

It-tul ta` proceduri mhux kriterju li jista` jwassal sabiex talba ghall-ezekuzzjoni tigi michuda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info