Reference: 2253/1998/1

Judgement Details


Date
17/02/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ZAMMIT JOHN ANDREA ET vs AQUILINA PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ZGUMBRAMENT, KUNCETT TA` BLA TITOLU - ZGUMBRAMENT, KUNCETT TA` BLA TITOLU - TITOLU TA` LOKAZZJONI KOSTITWIT BIS-SAHHA TA` L-ART. 1530 TAL-KAP. 16 - ZGUMBRAMENT, OKKUPAZZJONI BLA TITOLU
Summary
Azzjoni ta` zgumbrament bazata fuq il-premessa li l-konvenut jkun qed jokkupa l-fond mertu tal-kawzaminghajr titolu validu fil-Ligi ghandha tfalli jekk jigi skopert li l-konvenut ikun qed jokkupa tali fond bis-sahha ta` titolu lokazzjoni li jkun gie fis-sehh ai termini ta' l-Art. 1530 tal-Kodici Civili.

Tali titolu ta` lokazzjoni, anki jekk mhux rikonoxxut mill-attur u anki jekk skond l-attur ma jkunx sar taht kondizzjonijiet gusti, hekk kif mehtieg mill-Art. 1530, xorta wahda jikkwalifika bhala titolu u ghalhekk l-azzjoni ta` zgumbrament bazata fuq il-karenza assoluta ta` titolu ma tistax tirnexxi.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info