Reference: 1480/1991/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GAUCI MAISTRE JOHN NOE vs MIZZI MARCEL PRO ET NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KONKORRENZA SLEALI, PARALLEL TRADING - KONKORRENZA SLEALI, REKLAMAR BAZAT FUQ FATTI MHUX VERI - KONKORRENZA SLEALI, TIXRID TA` NOTIZJI BI HSARA TA` KUMMERCJANTI OHRA
Summary
Gie stabbilit illi l-fatt li wiehed ibiegh prodott spaccjat minn kummercjant iehor dan jista' talvolta jaghti lok ghall-azzjoni naxxenti minn vjolazzjoni "di diritti di privativa" (mudell, markju jewdizinn distintiv iehor) izda mhux ghall-azzjoni ta' konkorrenza sleali. Intqal ghalhekk li mhux lecitu li wiehed jestendi l-kazijiet oltre dawk stabbiliti mil-legislatur.

L-operat, deskritt bhala parallel trading, malgrado li jista' johloq tassew tahwid fil-mohh tal-konsumatur riferibbilmentghal min ikun jippretendi u jivvanta sole agency, pero` madanakollu jidher li hija prattika tollerata fil-limiti ta' legalita ... u jista' jitqies forma ta' kummerc li mhux bil-fors huwa illecitu u li hu anzi accettat bhala wiehed li jista' jsir impunement.

Minn naha l-ohra reklamar da partita` kummercjant fis-sens li huwa "authorised agent" ta` ditta barranija, meta fil-fatt hu ma jkunxhekk, jista` jitqies bhala "passing off" in bazi ghall-Artikolu 32 tal-Kapitolu 13, li jikkreja misrapprezentazzjoni u allura tahwid u tqarrieq.

L-Artikolu 34 ma illimitax ruhu ghal kaz ta' denigrazzjoni biss, imma generikament irrefera ruhu ghall-fatt ta' tixrid ta' notizji li jistghu jaghmlu hsara lill-kummerc ta' negozjant iehor, bla ebda distinzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info