Reference: 258/1986/2

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SPITERI FRANS NOE vs ABELA GODWIN ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, PUNTI MHUX SOLLEVATI FIN-NOTA TA` L-ECCEZZJONIJIET - KUNTRATT, KLAWSOLA TA` EZONERU - REGOLAMENTI TAL-PORT, EZENZJONI MINN RESPONSABILITA`
Summary
Ghalkemm hu veru li min ikun konvenut f'gudizzju u jrid jikkontesta t-talba ghandu jipprezenta notali jkun fiha migjubin l-eccezzjonijiet tieghu, dan pero` ma jfissirx illi l-istess konvenut, wara l-prezentata ta' din in-nota, ma jkunx jista' jressaq u jissolleva eccezzjonijiet ohra, anki fil-korpta' nota ta' l-osservazzjonijiet, u huwa obbligu tal-gudikant li meta jigi biex jaqta' l-kawza, jezamina u jivvaluta l-mezzi kollha ta' difiza li l-partijiet ikunu ressqu quddiemu.

In linea generali l-ebda klawsola jew regolament ta' ezoneru ma jista' jehles mir-responsabilita` jekk jinstab li dak li kien responsabbli mill-oggett fdat lilu kien in kolpa.

Id-dottrina in materja turi li mhux il-klawsoli kollha ta' ezoneru huma leciti, u ma jista' qatt ikunu leciti sal-punt li bihom ikun hemm dik li tissejjah 'assicurazione delle colpe proprie'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info