Reference: 236/2002

Judgement Details


Date
07/02/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA (SPT. M.BUTTIGIEG) vs ZARB ADAMI FRANCIS WILLIAM PETER GEORGE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, RES IPSA LOQUITUR - KOLLIZJONI, VELOCITA` - SEWQAN, NEGLIGENTI
Summary
In kwantu d-dottrina tar-"res ipsa loquitur" timporta xi spostament tal-oneru tal-prova, tali dottrina ma tista' qatt issib post fil-kamp penali. In kwantu, pero', b' "res ipsa loquitur" wiehed jifhembiss li l-fatti - inkluzi provi indizjarji - "circumstantial evidence" - ikunu tali li l-gudikantihossu moralment konvint li jista' jigbed certi konkluzzjonijiet minn dawk il-fatti, allura wiehed m'ghandux jitkellem dwar "res ipsa loquitur" izda dwar dak li fid-dottrina Ingliza jissejhu "presumptions of fact".

Speed jista' jkun eccessiv anki jekk ma jiskorrix il-limiti regolamentariizda jiskorri dawk dettati mill-prudenza u mill-fatturi ambjentali tal-mument.

L-imperizjafis-sewqan, bhas-sewqan hazin, hija htija.

Sewqan negligenti jfisser nuqqas ta' prudenza ordinarja li wiehed ghandu jadopera biex jevita s-sinistri stradali.

Sabiex ikun hemm responsabbilta' ghall-kollizzjoni, jinhtieg li jkun hemm "nexus", fis-sens li l-vjolazzjoni tkun kawza prossima tal-kollizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info