Reference: 1102/1991/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ATTARD MARIO vs PORTELLI LINO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, PRESUNZJONI LI L-INKWILIN HUWA RESPONSABBLI GHAL TGHARRIEQ U HSARAT FIL-FOND LOKAT MA TAPPLIKAX GHAL HSARAT F`FOND ADJACENTI - SERVITU`, AGGRAVAMENT TA`
Summary
Meta l-ligi holqot il-projbizzjoni kontra li tigi aggravata servitu` fuq il-fond sottostanti, riedetnecessarjament tfisser li l-att tas-sid tal-fond dominanti johloq pregudizzju reali ghas-sid tal-fond servjenti, u fin-nuqqas ma jkun hemm ebda aggravament.

Il-presunzjoni iuris tantum li tidderoga mill-principju culpae non praesumitur tar-responsabilita` tal-kerrej kontemplat fl-Artikolu 1561 tal-Kodici Civili ma tistendix ghal danni kagjonati bl-istess tnixxigha ta' ilma fil-fond vicin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info