Reference: 816/1999/1

Judgement Details


Date
04/02/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GALEA ROSARIO ET vs SERVICES LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KONVENJU, META JKUN SOGGETT GHALL-KONDIZZJONI LI L-KOMPRATUR JOTTJENI FINANZJAMENT BANKARJU - KONVENJU, RAGUNI VALIDA GHAL HALL TA` - KONVENJU, RESTITUZZJONI TA` DEPOZITU AKKONT TAL-PREZZ
Summary
Din kienet azzjoni ghar-rifuzjoni ta` depozitu imhallas fuq konvenju. Il-konvenju in kwistjoni kiensoggett ghall-ottjeniment ta` finanzjament bankarju da parti tal-kompraturi.

Il-kompraturi kienu ottjenew il-finanzjament mehtieg izda sussegwentement l-offerta ghall-finanzjament giet ritiratamill-Bank fuq talba ta` l-atturi li kienu hassew li l-ammont li kienu ser jisselfu kien gholi wisq.Il-Qorti irriteniet li din kienet kwistjoni li l-kompraturi kellhom jaraw qabel ma jiffirmaw il-konvenju. Il-Qorti wara li rriteniet li l-kompraturi ma kellhomx raguni valida biex jinhallu mill-konvenju cahdet it-talba ghar-rifuzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info