Reference: 219/2000/1

Judgement Details


Date
28/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
CARBONARO JOHN vs CARBONARO MARY ANNE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
MANTENIMENT, OBBLIGU TAL-HLAS TA` - MANTENIMENT, VARJAZZJONI TA`
Summary
Il-partijiet fiz-zwieg ghandhom l-obbligu, kull wahda minnhom skond il-mezzi u l-hila taghhom, li jahdmu kemm fid-dar kif ukoll barra mid-dar kif jinhtiegu l-interessi tal-familja, li jmantnu lil xulxin u li jikkontribwixxu ghall-htigijiet tal-familja.

L-artikolu 20 tal-Kap 16 jipprovdi li:

(1) Il-manteniment ghandu jinghata skond il-bzonn ta' min jitolbu u l-mezzi ta' min jaghtih.

(3) Meta jitqiesu l-mezzi ta' min hu obbligat ghall-manteniment, ghandu jinghad biss il-qlieghtieghu mix-xoghol tal-professjoni, arti jew sengha, is-salarju jew il-pensjoni tieghu moghtija mill-Gvern jew minn haddiehor, u ta' utli tal-beni, sew mobbli kemm immobbli.

Sabiex tirnexxi talba ghall-varjazzjoni tar-retta alimentari stabilita b`sentenza, l-attur irid jipprova dak li hemm provdut fl-artikolu 21 tal-Kap 16, li huwa ma jistax aktar jaghti dak il-manteniment jew parti minnu,u li jwassal ghall-konsegwenti tnaqqis jew eliminazzjoni tal-istess somma ffissata, jew bi ftehim jew b'sentenza tal-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info