Reference: 1379/1997/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
FRENDO ANTHONY SIVE NINU ET vs ZAHRA ANGELO PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA, MA JORBOTX LILL-KOMUNJONI TA` L-AKKWISTI META JSIR BIL-KUNSENS TA` WIEHED MILL-MIZZEWGIN BISS - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, ATTI NORMALI TA` GESTJONI TA` KUMMERC, NEGOZJU JEW PROFESSJONI - KOMUNJONI TA` L-AKKWISTI, ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA MAGHMUL BIL-KUNSENS TA` WIEHED MILL-MIZZEWGIN BISS - KOMUNJONI TA` L-AKKWISTI, DJUN TA`
Summary
Self kontratt minn wiehed mill-konjugi ma jikkwalifikax bhala dejn tal-komunjoni ta` l-akkwisti, anki jekk tali dejn jista` jigi konfigurat bhala att normali ta` gestjoni tal-kummerc tal-mizzewweg lijkun ikkontrattah. Ghalhekk l-eventwali kawza ghall-kanonizzazzjoni ta` tali kreditu tkun trid issirfil-konfronti tal-mizzewweg li jkun ikkontratta l-obbligazzjoni. Jibqa` l-jedd tal-kreditur li jdurin subsiduum fuq l-assi formanti parti mill-komunjoni kemm-il darba il-kreditu ma jkunx gie sodisfatt mill-assi parafernali tal-mizzewweg li jkun ikkontratta l-obbligazzjoni.

Ara pero' sentenza Anthony Bugeja v. Publius Micallef et APP CIV 27/6/2003 App. Nru. 282/1997 u Claudette Gauci v. Paolo Bonnici Ltd et PA Cit. Nru. 14/02 TM deciza 9/10/2003 appell pendenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info