Reference: 803/1994/2

Judgement Details


Date
27/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GERA DE PETRI MARKIZA AGNESE vs DIRETTUR TAL-AKKOMODAZZJONI SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR ID-DJAR, EFFETTI TA` TMIEM TA` ORDNI TA` REKWIZIZZJONI - DANNI, OKKUPAZZJONI TA` FOND WAQT PROCEDURI GUDIZZJARJI - REKWIZIZZJONI TA` FOND, DRITT GHALL-KUMPENS MINHABBA OKKUPAZZJONI BLA TITOLU TA` FOND REKWIZIZZJONAT - REKWIZIZZJONI TA` FOND, NATURA TA`
Summary
Ir-rekwizizzjoni ta' fond ghandha bhala effett li tispossessa lis-sid rekwizizzjonat b'mod li minn mindu ssir u sakemm tibqa' ssehh ir-rekwizizzjoni, il-pussess tal-fond u d-disponibilita` tieghu ma humiex aktar f'idejh, izda f'idejn l-amministrazzjoni li rrekwizizzjonat il-fond, u allura s-sid protempore ma ghandux l-ezercizzju jew l-amministrazzjoni libera tal-jeddijiet dwar l-okkupazzjoni tal-fond.

Ir-rapport li jinholoq bejn id-Direttur ghall-Akkomodazzjoni Socjali (fil-passat maghruf bhala s-Segretarju tad-Djar) u l-persuna akkomodata ma huwiex rapport ta' lokazzjoni vera u proprja izda rapport sui generis regolat mill-Housing Act u d-disposizzjonijiet amministrattivi applikabbli. Meta fond jigi de rekwizizzjonat, is-sid jista` jipprocedi bl-izgumbrament ta` min ikun qed jokkupah.

Min jokkupa fond minghajr jedd huwa passibbli ghad-danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info