Reference: 210/1996/1

Judgement Details


Date
27/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
INTOWN ESTATES LIMITED vs ATTARD MARIO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET, ABBUZ TA`
Summary
Jedd ghandu jkun cirkoskritt b'ezercizju ta' godiment f'mizura appropriata, inkella min jabbuza hu assoggettat ghas-sanzjoni tal-ligi li jkollu jwiegeb ghall-hsara li tigri lit-terzi bi htija tieghu jekk ghemilu ma jkunx temprat mill-prudenza, id-diligenza u l-hsieb ta' missier tajjeb tal-familja.

In linea ta' principju ghalhekk kull min jikkommetti vjolazzjoni jew trasgressjoni ta' dover hu passibbli ghad-danni. Li jfisser li kull min jinsab danneggjat bil-fatt doluz jew kolpuz ta' haddiehor ghandu azzjoni ghad-danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info