Reference: 146/1992/2

Judgement Details


Date
27/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MONTEBELLO ANGELO vs MIFSUD GEORGE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACCESSJONI, BUONA FEDE - ACCESSJONI, ELEMENTI TA` - ACCESSJONI, META T-TERZ POSSESSUR JIGI AVZAT LI L-ART MHIX TIEGHU
Summary
Meta l-haga tittiehed minn taht idejn sidha, min iwettaq dan l-att jista' jkun jew in bona fede jewin mala fede. Il-ligi tiddefinixxi l-possessuri ta' bona fidi u ta' mala fidi fl-Artikolu 531(1) u(2) tal-Kodici Civili u tghid illi fl-ewwel kategorija jidhlu l-persuni li ghal ragunijiet li ghandhom mis-sewwa jahsbu li l-haga li jipposjedu hi taghhom, mentri fil-tieni klassi ta' possessuri jikkonfiguraw dawk li jew jafu, jew minhabba c-cirkostanzi ghandhom jahsbu li l-haga li jipposjedu hi ta'haddiehor;

Dejjem skond il-ligi taghna l-bona fidi hi prezunta mentri huwa dmir ta' l-atturli jallega l-mala fidi li hu fl-obbligu li jipprovaha (Artikolu 532, Kap. 16).

Dak li l-ligi taghna tirrikjedi biex il-pussess ikun ta' buona fede huwa illi l-possessur ikun ghal motivi verosimili jahseb li l-haga li jipposjedi hi tieghu; u dan l-istat ta' mohh fil-possessur hu prezunt sakemm min jallega n-nuqqas ta' buona fede jew il-mala fede ma jwaqqax dik il-presunzjoni.

Jekk it-terz possessur waqt li kien qed jibni, jigi avzat u diffidat li l-art mhix tieghu, u ntant hu jkompli jibni, hu mhux tenut jiddemolixxi u jnehhi dak li ghamel wara d-diffida jekk ix-xoghlijiet li ghamel wara d-diffida jkunu fil-kaz partikolari taghhom accessorji ta' dawk li kienu tlestew qabel, ukienu utili, jekk mhux mehtiega, ghall-istess konservazzjoni taghhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info