Reference: 219/2002

Judgement Details


Date
23/01/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIIJA (SPT.D.SALIBA) vs CASSAR LOUIS SIVE HORACE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA SOSPIZA, TISTA` TIGI ATTIVATA DARBA BISS
Summary
Una volta attivata s-sentenza sospiza minhabba li jkun gie kommess reat punibbli bi prigunerija fil-periodu operattiv taghha, l-istorja tieqaf hemm, anki jekk jirrizulta li fl-istess periodu operattiv gew kommessi vjolazzjonijiet konsistenti f'reati ohra punibbli bi prigunerija. Igifieri una volta stabilit il-ksur, una volta stabilit li gie kommess reat iehor punibbli bi prigunerija fil-korstal-periodu operattiv tal-ordni tas-sentenza sospiza, jekk minhabba f'hekk dik is-sentenza sospiza tigi attivata, certament m'huwiex il-kaz li f'kazijiet sussegwenti fejn ic-cirkostanzi huma simili, cioe' fejn jirrizulta ksur tal-istess sentenza sospiza, jerga jigi riattivat dak li fil-fatt huwa diga attivat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info