Reference: 259/2002

Judgement Details


Date
23/01/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs CAMENZULI GODWIN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARMI TAN-NAR, GARR F`TOROQ SEKONDARJI - ARMI TAN-NAR, GARR TA`
Summary
Ir-Regolament 9 (4) kif mibdul u sostitwit bl-avviz legali 146/1993 fil-waqt li jimpedixxi li xi persuna igorr arma tan-nar, sew jekk ikargata jew mhix li ma tkunx qeghda go l-ghata taghha f'inqas minn hamsin metru minn "toroq principali w arterji," fl-istess hin jghid li din id-distanza ma tapplikax fil-kaz ta' toroq sekondarji w moghdijiet fil-kampanja.

Dan ma jistax ifisser hlief haga wahda w cioe' li fil-kaz ta' toroq sekondarji u moghdijiet fil-kampanja ma hemmx din il-projbizzjoni.Dan ghaliex kieku kellha treggi l-interpretazzjoni fis-sens li ghax ma tapplikax id-distanza alluraisehh il-projbizzjoni f'kull kaz, u jekk wiehed jirriducci dan "Ad Absurdum" ikun ifisser illi allura anke jekk wiehed igorr arma mhux fl-ghata taghha anki iktar minn hamsin metru mit-triq sekondarjajew moghdija, ikun kemm ikun il-boghod minn din it-triq sekondarja jew moghdija, ikun qed jikser il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info