Referenza: 633/1992/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/01/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BONNICI PATRI GULJU NOE vs MIFSUD RAYMOND ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, INKWILIN JISTA` JITLOB ZGUMBRAMENT TA` TERZ MILL-FOND LOKAT - LOKAZZJONI, RAPPORT BEJN IS-SID U S-SUB-INKWILIN - LOKAZZJONI, TITOLU TA` SULLOKAZZJONI JINTEMM FLIMKIEN MAT-TITOLU TA` INKWILINAT LI MINNU JIDDERIVA - PRESKRIZZJONI, DETENTUR MA JISTAX JINVOKA L-PRESKRIZZJONI AKKWISITTIVA - ZGUMBRAMENT, KUNCETT TA` BLA TITOLU - ZGUMBRAMENT, OKKUPAZZJONI BLA TITOLU
Fil-Qosor
Min jakkwista l-inkwilinat ta' fond ghandu azzjoni diretta biex jizgombra lil min ikun qed jokkupa dak il-fond bla titolu. Dan japplika wkoll fil-kaz ta' inkwilin kontra l-inkwilin anterjuri li jkun gie kongedat. L-anqas huwa mehtieg l-intervent jew il-kjamata fil-kawza tas-sid kemm-il darba hu ma jkun ghamel xejn biex jostakola jew inaqqas id-drittijiet derivanti lill-inkwilin mill-kuntratt ta` lokazzjoni, izda anzi jkompli jsostnih fil-pretensjoni kontra l-inkwilin precedenti.

Fil-kaz ta' sub-inkwilinat ma jinholoqx inkwilin gdid imma sub-affittarju li r-relazzjoni tieghu jkun mal-inkwilin u mhux mas-sid.

La darba jispicca t-titolu ta' inkwilin jispicca wkoll it-titolu derivattiv bhala subinkwilin mhux rikonoxxut mis-sid. Dan in omagg ghal principju "cessante jure dantis cessat jus adquirentis".

Anke kieku s-sid kien ippermetta s-sullokazzjoni dan xorta wahda ma jbiddel xejn ghaliex anke fejn moghtija espressament il-fakolta' fil-ftehim tal-kirja, is-sullokazzjoni ma tohloq ebda relazzjoni bejn sid il-kera u s-sub-kondottur, u bl-ebda mod ma tbiddel jew taffettwa l-kundizzjonijiet tal-lokazzjoni bejn is-sid u l-kerrej.

L-inkwilinat mhux "pussess" izdamera "detenzjoni", u kif irid l-Art. 2118 tal-Kodici Civili, dwar il-"kawzi li jimpedixxu l-preskrizzjoni" hemm annoverati "dawk li jzommu l-haga f'isem haddiehor" bhal ma huma proprju l-kerrejja, fost dawk l-ohrajn "li ma jzommux il-haga bhala taghhom infushom".

Meta okkupazzjoni tkun wahdabla kunsens, abuziva u b'arbitriju tali okkupazzjoni taqa` fit-tifsira guridika tal-kliem "bla titolu".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni