Reference: 862/1997/1

Judgement Details


Date
20/01/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
RAY CAMILLERI MARBLE WORKS LIMITED vs BOWD PHILIP ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, DOVERI TAL-APPALTATUR - APPALT, RIMEDJI TAL-APPALTANT META X-XOGHOL MA JKUNX SKOND IS-SENGHA U L-ARTI
Summary
Huwa dover ta` l-appaltatur li jirrezisti l-ordnijiet li hu jqies bhala pregudizzjevoli ghas-solidita` u kontrarji ghar-regoli tas-sengha.

L-appaltatur ghandu l-obbligu li jesegwixxi l-inkarigukommissjonat lilu skond is-sengha u l-arti u jrid almenu jippresta l-kapacita` ordinarja tieghu.

L-appaltatur ghandu jezegwixxi x-xoghol lilu kommess fis-sens li ghandu l-obbligu li jara li dan ix-xoghol ikun sejjer isir utilment u mhux b'mod li l-quddiem juri difetti. F'kaz bhal dan ghandumill-ewwel ma jaghmilx ix-xoghol jew ikollu jirrispondi ghad-difetti li jigru l-quddiem.

Inlinea ta' principju ghalhekk ma jistax ikun dubitat illi kull min hu danneggjat bil-fatt doluz jew kolpuz ta' haddiehor ghandu azzjoni ghad-danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info