Reference: 12/2000/1

Judgement Details


Date
30/05/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
SPITERI DANIEL vs AWTIRUTA' TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DRITT TA` APPELL MINN DECIZJONIJIET TA` - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, HEMM LOK GHAL APPELL META APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI TWASSAL GHAL INGUSTIZZJA MANIFESTA - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` DRITT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` FATT - KUMMISSJONI GHALL-KONTROLL TAL-IZVILUPP, META WHUD MILL-MEMBRI JKOLLHOM INTERESS PERSONALI FIL-KAZ QUDDIEMHOM
Summary
Decizjoni tal-Kummissjoni ghall-Kontroll tal-Izvilupp hija valida minkejja li jkun hemm membri ta` dik il-Kummissjoni li jkollhom interess personali fil-kaz in kwistjoni, basta li tali membri ma jippartecipawx fid-diskussjoni u jastjenu mill-vot li jwassal ghad-decizjoni tal-kummissjoni. Kjarament irid ikun hemm il-quorum rikjest mill-Ligi.

Interpretazzjoni u applikazzjoni tal-fatti tispetta lill-Bord ta' l-Appell u l-Qorti tal-Appell m'ghandhiex tissindaka jew tiddisturba sakemm ma jkunxcar li tkun saret, ser tigi sanzjonata ingustizzja manifesta minhabba applikazzjoni hazina tal-ligikif enunzjata fl-istess decizjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info