Reference: 413/1988/1

Judgement Details


Date
16/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
CAMILLERI BENJAMIN NOE vs DEBATTISTA CHARLES NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ACCESSJONI, GHALL-ISKOPIJIET TAL-FISSAZZJONI TAL-KUMPENS GHANDU JITTIEHED IL-VALUR TA` ZMIEN L-ACCESSJONI - ACCESSJONI, META L-KUMPENS JINTALAB MIS-SID TAL-FOND OKKUPAT
Summary
L-artikolu 571 tal-Kodici Civili jehtieg inter alia li, sabiex ikun hemm accessjoni, il-bini ikun sar "minghajr opposizzjoni" tal-proprietarju. Jekk ikun il-proprietarju stess li jitlob l-applikazzjoni ta' dak l-artikolu, bl-okkupant ikun accettanti, ikun jaqbel, fl-interess ta' kullhadd, li l-Qortitghaddi ghall-applikazzjoni ta' dak l-artikolu, fuq il-premessa li l-proprietarju tal-art ikun qieghed jirrinunzja ghall-opposizzjoni li jkun ghamel ghall-kostruzzjoni da parti tal-konvenut.

Mhix korretta s-sottomissjoni li l-kumpens ghall-okkupazzjoni ta' art ta' haddiehor ghandu jkun bazatfuq stima mahruga fi zmien, bejn wiehed u iehor, ta' meta tkun se tinghata s-sentenza. L-applikazzjoni ta' l-artikolu 571 tal-Kodici Civili, jigi ifisser li l-art okkupata issir ta' min okkupaha dakinharli fil-fatt saet il-kostruzzjoni, u la t-thehid tal-proprieta` sar dak iz-zmien, il-prezz li ghanu jithallas huwa l-valur tal-art dak iz-zmien.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info