Reference: 20/2002

Judgement Details


Date
16/01/2003
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
JOSEPH HILI MAGHRUF BHALA NADIA HILI vs AVUKAT GENERALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, KORREZZJONIJIET FIC-CERTIFIKAT TAT-TWELID WARA BDIL TA` SESS PERMEZZ TA` INTERVENT KIRURGIKU - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ZWIEG BEJN PERSUNI TA` L-ISTESS SESS
Summary
Sabiex tirnexxi azzjoni kostituzzjonali ghal tibdil fic-certifikat tat-twelid intentata minn persunatransesswali huma mehtiega zewg elementi: (a) il-genwinita` tar-rikorrent; u (b) bidla irreversibbli u cioe' li l-persuna involuta ma tkunx tista' terga tassumi s-sess originali taghha.

Il-Qorti Ewropea tad-drittijiet tal-Bnieden fis-sentenza ta' "Goodwin vs United Kingdom", decisa fil-11 ta' Lulju, 2002, irrikonoxxiet li persuna transesswali ghandha dritt tizzewweg kif protett bl-Artikolu12 tal-Konvenzjoni Ewropea.

Madanakollu il-Prim' Awla tal-Qorti Civili, f'din il-kawza, irrifjutat dan ir-ragunament u qieset li l-kuncett tradizzjonali ta` zwieg kien dak klassiku bejn persuni ta` sess oppost u kien jeskludi l-possibilita` li persuna tizzewweg persuna tal-istess sess anki jekk tali persuna tkun issottoponiet lilha innifisha ghal "gender reassignment surgery". Il-Qorti qieset li d-dritt fondamentali moghti mill-Ligi kien jikkontempla biss iz-zwieg klassiku bejn ragel u mara u li ma kienx possibbli li jinholoq dritt "gdid" li jaghti l-possibilita` lill-persuna transesswali li tizzewweg persuna tal-istess sess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info